User login

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Registration for rowing events.

To sign up to row, please ensure you're logged in and then find the event you wish to book & click "Create registration". Please note that signups are first come, first served & if you can't make it you should let us know as soon as possible so that we can offer the space to another member.

For late registrations or other changes, please phone one of the club officers! Thanks.

Sculling induction on LLyn Padarn / Cyflwyniad i Sgwlio ar Lyn Padarn

Sat, 17/10/2020 - 10:00
Location: 
Contact: 
Tide: 
4.643m
Mid tide
rising
Event type: 

These sessions are designed to introduce and support members in sculling (rowing with two oars). Members of an extended household can use our new double coastal sculls boat and we also have the use of at least one single sculls boat from Welsh Rowing, which is available for us all to use within the covid restrictions.  We’ll be running these sessions in line with our risk assessment. Each participant or couple (for the double sculls) will be allocated a time slot on Saturday, so you need to be available throughout the day. You’ll be notified of your time slot on Friday evening. For this reason, registration closes at midday on Friday so please register early if you’re interested. You’ll need to bring a towel and a change of clothes just in case, but you will definitely be getting wet up to your knees. We are running the sessions from the far side of the lake. Go to the Llanberis Slate museum car park. At the far end of the car park follow the path alongside the railway, leading towards the lake. This takes you under a little bridge and to a bay area.

Any problems then give me a ring on 07787 543298

 

Mae'r sesiynau hyn wedi'u cynllunio i gyflwyno a chefnogi aelodau i sgwlio (rhwyfo â dau rhwyf). Gall aelodau o aelwyd estynedig ddefnyddio ein cwch sculls arfordirol dwbl newydd ac mae gennym hefyd ddefnydd o un cwch sengl o Rhwyfo Cymru, sydd ar gael i ni i gyd ei ddefnyddio o fewn y cyfyngiadau covid. Byddwn yn cynnal y sesiynau hyn yn unol â'n hasesiad risg. Neilltuir slot amser i bob cyfranogwr neu gwpl (ar gyfer y cychod dwbl) ddydd Sadwrn, felly mae angen i chi fod ar gael trwy gydol y dydd. Fe'ch hysbysir o'ch slot amser ar nos Wener. Am y rheswm hwn, mae'r cofrestriad yn cau am hanner dydd ddydd Gwener felly cofrestrwch yn gynnar os oes gennych ddiddordeb. Bydd angen i chi ddod â thywel a newid dillad rhag ofn, ond byddwch chi'n sicr yn gwlychu hyd at eich pengliniau. Rydyn ni'n cynnal y sesiynau o ochr bellaf y llyn. Ewch i faes parcio amgueddfa Llechi Llanberis. Ym mhen pellaf y maes parcio dilynwch y llwybr wrth ochr y rheilffordd, gan arwain tuag at y llyn. Mae hyn yn mynd â chi o dan ychydig o bont ac i ardal bae.

Os oes unrhyw broblemau rhowch galwad i mi ar 07787 543298

Event Registration End: 
Friday, 16 October, 2020 - 12:00